Nhạc Tịnh Độ

Kính Lạy Đức Phật A Di Đà

Tải về Tác giả: Mạc Giang Nam Mô A Di Đà Phật Kính lạy Đức Phật Như Lai Từ quang liên đài tỏa sáng Chúng con ngày tối đêm dài Kể từ bất giác khứ lai. Nam Mô A Di…