Sách Nói Tịnh Độ

Người Niệm Phật Cần Biết

Soạn Thuật: Thích Ngộ Khai Việt dịch: Thích Nguyên Chơn Diễn đọc: Quảng Âm Tải về Chúng ta thường nghe nói thế gian là biển khổ, bởi thế gian vui ít khổ nhiều. Nhưng trong chỗ vui đó, rốt cuộc cũng không tránh được khổ. Vì vậy, thế gian toàn là khổ, nên mới gọi là biển khổ. Nỗi ...

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng

langnghetienghatsonghang

Đề tài: Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng Tác giả: Pháp Sư Đạo Chứng Tải về:   01    02    03    04    05   06

Niệm Phật Kính (Tấm Gương soi của người Niệm Phật)

chu-tieu-7-20140622152854Q8nAvD3UZL

Niệm Phật Kính (Tấm Gương soi của người Niệm Phật) Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Chư Tôn Bộ 4 Quyển 47 - Số 1966 Trang 120 Tuyển tập: Đại Sư Đạo Cảnh và Đại Sư Thiện Đạo Tuyển dịch: Sa môn Thích Hồng Nhơn Người đọc : Cư sĩ Từ Bi Âm Tải về: 01   02   03 Lời Giới Thiệu Niệm ...

Niệm Phật Thành Phật

images (9)

Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ Giãng Tại Tân gia Ba) Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không Người dịch: C.S. Diệu Âm Giọng đọc: Tải về:  01  02  03  04  05  06  07

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

images (10)

Bài tựa: Kinh Niệm Phật Ba La Mật Dịch giả: H.T. Thích Thiền Tâm thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Tải về:  01  02  03  04  05  06  07

Tịnh Độ Vấn Đáp – H.T. Tịnh Không [Audio]

          Bài tựa: Tịnh Độ Vấn Đáp Thuyết giảng: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Thích Nhuận Nghi Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Tuấn Anh, Thanh Hồng Tải về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09