Sách Nói Tịnh Độ

Mấy Điệu Sen Thanh

download (4)

Tựa sách: Mấy Điệu Sen Thanh Soạn giả: Bành Tế Thanh Giọng đọc: Tâm Từ

Tịnh Ảnh Lục

Tựa sách:  Tịnh Ảnh Lục Tác giả: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Giọng đọc: Tải về:  01  02  03  04  05 Tịnh Ảnh Lục là tập sách bao gồm những đoản pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không. Tuy chỉ là những đoản văn nhưng đây chính là những lời chắt tỉa ra từ kinh điển, rút gọn đến tột ...

Tịnh Độ Ngũ Kinh

Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp âm Việt dịch:  H.T. Thích Thiền Tâm, H.T. Thích Tuệ Đăng, H.T. Thích Trí Tịnh, H.T. Thích Hành Trụ Giọng Đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Đức Uy  

Văn Phát Nguyện Sám Hối

download (22)

Tựa sách:  Văn Phát Nguyện Sám Hối Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Thy Mai Tài về:  01

Phù Trợ Người Lâm Chung

Tác giả: Dagpo Rinpoche Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh  Thực hiện: T.T. Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Khanh Tải về: 01    02 03    04 05    06 07    08 09    10 11    12 13

Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

download (7)

Tựa sách: Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư Tác giả: B.S. Quách Huệ Trân (P.S. Đạo Chứng) Dịch giả: H.T. Thích Minh Quang Giọng đọc: Tải về: 01  02  03  04