Sách Nói Tịnh Độ

Liên Hoa Hóa Sanh

download (23)

Tựa sách: Liên Hoa Hóa Sanh Tác giả: B.S. Quách Huệ Trân Giọng đọc: C.S. Quảng Âm Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm

vietnamesebooks6

Tựa sách: Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Tác giả: Tỉnh Am Đại Sư Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh Tài về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

tdo-canh-ngu-XP

Tựa sách: Tịnh Độ Cảnh Ngữ Soạn giả: Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu Việt dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa Giọng đọc: Nhật Hạnh Tải về:  01  02  03  04  05                06  07  08  09  10                 11  12  13   14  15  ...

Liên Trì Cảnh Sách

download (20)

Tựa sách: Liên Trì Cảnh Sách Tác giả: Liên Trì Đại Sư Dịch giả: Thích Quảng Ánh Giọng đọc: Quảng Âm -VN Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

Đường Về Cực Lạc

Tựa sách:  Đường Về Cực Lạc Soạn giả:  H.T. Thích Trí Tịnh Giọng đọc: Tải về:   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  

Tây Phương Xác Chỉ

tay-phuong-xac-chi-115x170

Tựa sách: Tây Phương Xác Chỉ Tác giả:  Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Giọng đọc: Tâm Từ Tải về:  01  02  03  04

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

download (8)

Tựa sách: Tịnh Độ Thập Nghi Luận Tác giả: Trí giả Đại Sư Giọng đọc: Tâm Từ Tãi về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 

Hương Quê Cực Lạc

19

Tựa sách:  Hương Quê Cực Lạc Tác giả:  Ấn Quang Đại Sư Giọng đọc: Quảng Âm - VN Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10