Sách Nói Tịnh Độ

Cẩm Nang Tu Đạo

download (12)

Nguyên tác: Hòa Thượng Quảng Khâm Chuyển ngữ: Giọng đọc: Tâm Từ   Tải về: 01  02  03  04  05  06

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (QUYỂN I)

Ấn Quang pháp sư văn sao

Nguyên tác: Ấn Quang Pháp Sư -Tập I Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giọng đọc: Quảng Âm Tải về: 01-30  31-40  

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

giangonluc

Nguyên tác: Ấn Quang Đại Sư Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giọng đọc: Quảng Âm   Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Liên Tông Thập Tam Tổ

TIEUSU13VITOTINHDOTONG

Tựa sách: Liên Tông Thập Tam Tổ Soạn giả: Dịch giả: H.T. Thích Thiền Tâm Giọng đọc: Chiếu Thành Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  

Liên Tông Bảo Giám

Liên Tông Bảo Giám

Tựa sách: Liên Tông Bảo Giám Nguyên tác: Ưu Đàm Đại Sư Dịch giả: Đ.Đ. Thích Minh Thành Giọng đọc: Chiếu Thành Tải về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12