Truyện Đọc Tịnh Độ

Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam

images

Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt nam Sưu tầm: Nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt Thực Hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Chiếu Thành

Đọc Truyện Vãng Sanh

Bài tựa: Đọc Truyện Vãng Sanh Giọng đọc: Thanh Kim Huệ Tải về: trọn bộ

Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Ở VN

Tưa: Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Giọng đọc: Thanh Kim Huệ & Bạch Tuyết Tải về:   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29