Sách Tịnh Độ

Liên Trì Pháp Vũ Tập

LỜI BẠT Tập sách này sở dĩ nói cái lợi cho người sơ tâm, là bởi thấy thiện tri thức khó gặp, thường khổ hỏi lại chẳng có đáp, ba tạng mênh mông mờ mịt như biển khói, càng cảm nhận mời xem không dễ, vì vậy đặc biệt rộng chọn lấy các tác phẩm Tịnh ...

Niệm Phật Kính (Tấm Gương soi của người Niệm Phật)

Niệm Phật Kính (Tấm Gương soi của người Niệm Phật) Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Chư Tôn Bộ 4 Quyển 47 - Số 1966 Trang 120 Tuyển tập: Đại Sư Đạo Cảnh và Đại Sư Thiện Đạo Tuyển dịch: Sa môn Thích Hồng Nhơn Người đọc : Cư sĩ Từ Bi Âm Tải về: 01   02   03 Lời Giới Thiệu Niệm ...

Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu

Có người hỏi Khổng Tử: “Người dời nhà mà quên vợ. Điều đó có chăng?”. Khổng Tử bảo: “Lại có kẻ hơn thế nữa, như Vua Kiệt Vua Trụ thì còn quên cả bản thân mình”. Nếu dùng đạo nhãn mà quán xét thì mọi người thời nay đều quên mất thân mình. Tại sao? Từ sáng ...

Niệm Phật Thành Phật

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT Tác Giả: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn  Mục Lục 01. Tình ái là cội nguồn sanh tử 02. Công đức sáu chữ Di Đà 03. Niệm Phật đoạn sanh tử 04. Ta Bà là thế giới…

Con Đường Tây Phương

Con Đường Tây Phương Tác giả: Cư sĩ Tịnh Sĩ Khải ngôn Hóa thành không phải là Bảo sở nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới, định, tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu giới, định, tuệ. Hay nói ...

Vãng Sanh Lễ Tán Kệ

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ Đời Đường, Sa môn Thiện Đạo tập ký Tỳ kheo Thích Hoằng Đạo dịch Việt văn Kệ Lễ Tán Sáu Thời Khuyến tấn tất cả chúng sinh phát nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực…

Gương Sáng Niệm Phật

Gương Sáng Niệm Phật Trích từ sách Niệm Phật Pháp Yếu (Quyển thứ hai) Tịnh nghiệp đệ tử Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính kết tập Từ lúc đại sư Huệ Viễn thời Ðông Tấn đề xướng tu Tịnh Ðộ…

Tịnh Độ Chỉ Quyết

LỜI NGỎ Thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp chẳng luận cạn sâu, hóa giải được phiền não là diệu pháp. Do chúng sanh có nhiều bệnh nên Đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích đến. Một ...

Liên Tông Bảo Giám

Tựa sách: Liên Tông Bảo Giám Nguyên tác: Ưu Đàm Đại Sư Việt dịch: Đ.Đ. Thích Minh Thành Ngày dịch: 14/10/2008 Giọng đọc: Chiếu Thành Tải về: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 LỜI NGỎ Chúng sinh vốn sẵn đủ trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng quên tánh biết sáng suốt nơi chính mình, chạy theo vọng tưởng trần lao, gây tạo ...

Mấy Điệu Sen Thanh

Bành Tế Thanh Dịch Việt: HT. Thích Thiền Tâm Lời Ðầu Quyển này bút giả tuyển dịch từ nguyên bản Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục của Phật giáo Trung Hoa. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do cư sĩ Bành Tế Thanh cùng cháu là Hy Tốc, người đời Càn Long nhà Thanh sưu tập những truyện ...