Luận Tịnh Độ

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

download (8)

Nguyên tác: Trí Giả Đại Sư Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm Có người cho rằng Tịnh Độ Giáo thuộc về hành môn không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh Cực Lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra, lý để ...