Kệ và Thơ Tịnh Độ

Trăm Bài Thơ Vịnh Tây Phương

Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách này có trước tác 100 bài thơ vịnh Tây phương, mỗi bài đều bắt đầu bằng hai chữ Tây phương nên gọi là Tây phương bách vịnh, được đưa vào làm phụ…

Khuyên Tu Tịnh Độ

Tác giả : Tổ Sư Thích Từ Vân Trong tám vạn bốn ngàn cửa pháp, Nói không cùng lý đạt khó thông, Y theo Tịnh độ thiền môn; Mở ra một cửa chánh tông chơn truyền. Tiếp khách thuyền có…

Khuyên Tu

Tác giả: Liên Trì Đại Sư Làm Phước không niệm Phật, Phước hết chịu luân hồi. Niệm Phật không làm Phước, Vào đạo thực khổ ôi! Không Phước không niệm Phật, Ba đường chịu nổi trôi. Niệm Phật và làm…

Tâm Phật

Tác giả: Tô Đông Pha Phật từ chiếu khắp mười phương, Dắt dìu nhân loại khỏi đường trầm luân. Riêng ta điên đảo bâng khuâng, Vào sanh ra tử bao lần xuống lên. Chỉ cần hiệu Phật không quên, Quan…

Vô Thường

Tác giả: Thiện Đạo Đại Sư Da mồi tóc bạc lần lần, Lụm cụm bước run mấy chốc. Dù sang vàng ngọc đầy nhà, Vẫn khổ suy già bịnh tật. Ví hưởng khoái lạc ngàn muôn, Đâu khỏi vô thường…

Một Câu Hiệu Phật

Tác giả: Mộng Đông Đại Sư Một câu hiệu Phật một câu tâm, Lòng tín càng sâu, sức Phật sâu, Mắt mở chưa xong, tình lớp lớp, Ánh vàng từng chiếu suốt đêm thâu. Một câu hiệu Phật một câu…

Tỉnh Mộng Hồn

Tác giả: Tịnh Am Pháp Sư Pháp môn niệm Phật, thực vô lường, Thánh hiệu Di Đà, ấy diệu phương. Vọng niệm, chỉ còn là thực niệm, Các căn, nhiếp lại có tâm căn. Chẳng nhọc ba lần, tu phúc…

Kệ Niệm Phật

Tác giả: Triệt Ngộ Ðại Sư Tự Tánh Di Ðà, Di Ðà Tự Tánh Chấp Tánh bỏ tu, nhân đó thành bệnh Phật chẳng ngoài Tánh, Tánh có Phật trong Như nước gặp nước, như không hợp không. Phật ở…

Những Bài Kệ Ngắn – Nhiều tác giả

  Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, Đừng đối Ta Bà luận có không. Lửa nghiệp khi hừng, dùng nước định, Niệm trần lúc khởi, gắng ra công. Nén hương siêng lễ ba ngàn Phật, Tràng chuỗi cần chuyên…

Kính Lạy Đức Phật A Di Đà

Tải về Tác giả: Mạc Giang Nam Mô A Di Đà Phật Kính lạy Đức Phật Như Lai Từ quang liên đài tỏa sáng Chúng con ngày tối đêm dài Kể từ bất giác khứ lai. Nam Mô A Di…