Sách Hay Nên Đọc

Niệm Phật Thành Phật

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT Tác Giả: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn  Mục Lục 01. Tình ái là cội nguồn sanh tử 02. Công đức sáu chữ Di Đà 03. Niệm Phật đoạn sanh tử 04. Ta Bà là thế giới…

Sổ Phát Nguyện Niệm Phật

sophatnguyenniemphat

Xin lưu ý: Quý Liên hữu có nhu cầu cần thỉnh Sổ Phát Nguyện Niệm Phật xin vui lòng dùng mẫu đơn Thỉnh Pháp. Chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Tải về: DOCX  PDF