Kinh Tụng

Kinh A Di Đà (Việt văn)

Tựa: Kinh A Di Đà (Việt văn) Giọng tụng: T.T. Thích Thường Tín và Đại Chúng Nơi thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày thâu: 12 tháng 08 năm 2015 Kinh A Di Đà 08.12.15 Kinh A Di Đà 07.01/15 Kinh A Di Đà 06.17.15 Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (1 tiếng chuông) PHẬT THUYẾT KINH ...

Kinh A Di Đà – Hán Văn

Tựa: Kinh A Di Đà (Hán văn) Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng Địa điểm: Chùa Phật Tổ Ngày thâu: 29 tháng 07 năm 2010 Tải về: 1. Kinh A Di Đà  

Niệm Phật [Audio]

Tựa bài: Niệm Phật Giọng niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Ngày thâu: 06 tháng 8 năm 2012 Nơi thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Tải về: 1 phút    6 phút     15 phút

Kinh Vô Lượng Thọ

Tựa: Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín & Đại chúng Địa điểm: Chùa Phật Tổ Ngày thâu: Tải về: 1. Phẩm 01-24 2. Phẩm 25-48