Khai Thị Tịnh Độ – ĐỌC

Khẩu Nghiệp

Bài tựa: Khẩu Nghiệp Giảng sư: H.T. Tịnh Không Tải về:   Khẩu Nghiệp01     Khẩu Nghiệp02    Bốn Lỗi Lầm Của Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp Là Một Ác Nghiệp  Thị Phi Nhân Ngã

Khuyên Tín Nguyện Hạnh

anquangdaisu

Khuyên Chú Trọng Nhân Quả Trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tác giả: Ấn Quang Đại Sư Người đọc: Tải về: 01 02 03  

Khuyên Chú Trọng Nhân Quả

Khuyên Chú Trọng Nhân Quả Trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tác giả: Ấn Quang Đại Sư Người đọc: Tải về: 01  02

Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật

Nhìn Thấu Trí Tuệ Chân Thật Tác giả: P.S. Tịnh Không Chuyễn ngữ: Minh Trí và Mẫn Đạt Nhuận văn: Như Hòa Giọng đọc: Tuấn Anh   Tải về: Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

Vào Cửa Tịnh Tông

download (2)

Bài Tựa: Vào Cửa Tịnh Tông Tác Giả: H.T. Tịnh Không Thực Hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng Đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Nam Trung Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09

Khai Thị 7 Ngày Phật Thất [Audio]

Bài tựa: Khai Thị 7 Ngày Phật Thất Tác giả: H.T. Diệu Liên Dịch giả: Thích Tâm An Giọng đọc:  Thường Duyên Tải về: 01  02  03