Khai Thị Tịnh Độ – ĐỌC

Tịnh Ảnh Lục

Tựa sách:  Tịnh Ảnh Lục Tác giả: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Giọng đọc: Tải về:  01  02  03  04  05 Tịnh Ảnh Lục là tập sách bao gồm những đoản pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không. Tuy chỉ là những đoản văn nhưng đây chính là những lời chắt tỉa ra từ kinh điển, rút gọn đến tột ...

Khai Thị Phật Thất A Di Đà

Chủ đề: Khai Thị Phật Thất A Di Đà Giảng sư: Đại Sư Tuyên Hóa Nơi giảng: Vạn Phật Thánh Thành Giọng đọc: Tải về: 01

Khai Thị Phật Thất

Chủ đề: Khai Thị Phật Thất Tác giả: H.T. Thích Đạo Chứng Thực hiện: T.T. Diệu Pháp Âm Tải về:  01  02  

Liên Trì Cảnh Sách

download (20)

Tựa sách: Liên Trì Cảnh Sách Tác giả: Liên Trì Đại Sư Dịch giả: Thích Quảng Ánh Giọng đọc: Quảng Âm -VN Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật

Tựa: Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Việt dịch: H.T. Thích Thiền Tâm Tài về:  01 Ưu Đàm Đại Sư, họ Tưởng quê ở Đơn Dương, gia thế hằng thờ Phật. Mười lăm tuổi, ngài xuất gia nơi chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Về sau, được mời chủ trì chùa Diệu Qủa tại Đơn Dương. ...