Phim Trợ Niệm Vãng Sanh

Hộ Niệm Vãng Sanh Phật Tử Diệu Âm Huệ Ngọc [Phim]

Tên: Diệu Âm Huệ Ngọc Cư ngụ: Oregon, Hoa Kỳ Ngày vãng sanh: 05-05-2010 Hướng dẩn: Thích Giác Nhàn ĐĐ.Thích Giác Nhàn Ở tại VIỆT NAM Kết Hợp với gia đình phật tử HUỆ NGỌC ở tiểu bang OREGON-HOA KỲ Cùng Trợ Niệm cho Phật Tử Nguyễn Thị Nữ Pháp Danh Diệu Âm HUỆ NGỌC Vãng Sanh Tây Phương ...