Bài Viết Ngắn – Chư Cổ Đức

Nương Tựa Chính Mình

Nương Tựa Chính Mình      Trong cuộc sống, chúng ta thường hay trói buộc mình vào những kinh nghiệm tốt hay xấu xảy đến. Nhưng ít khi chúng ta nhận ra rằng đây là bản chất tự nhiên của…