Truyện Tịnh Độ

Tài Xế Niệm Phật, Tai Uơng Tiêu Trừ

Vào mỗi chủ nhựt có tuần lễ Nhi đồng Đức dục ở Liên xã, người đứng đầu phụ trách (chủ nhiệm) là Lại Tuyết Hà, mọi người đều gọi bà là Bà giáo Lại. Mỗi sáng chủ nhựt, các em…