Ấn Quang Đại Sư

Khuyên Chú Trọng Nhân Quả

Khuyên Chú Trọng Nhân Quả Trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tác giả: Ấn Quang Đại Sư Người đọc: Tải về: 01  02

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết

Tác giả: Ấn Quang Đại Sư Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người…

Hương Quê Cực Lạc

19

Tựa sách:  Hương Quê Cực Lạc Tác giả:  Ấn Quang Đại Sư Giọng đọc: Quảng Âm - VN Tải về:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10

Lá Thư Tịnh Độ

download (14)

Tưạ sách: Lá Thư Tịnh Độ Nguyên tác: Ấn Quang Đại Sư Việt dịch: Liên Du Thích Thiền Tâm Giọng đọc: Tâm Từ   Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (QUYỂN I)

Ấn Quang pháp sư văn sao

Nguyên tác: Ấn Quang Pháp Sư -Tập I Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giọng đọc: Quảng Âm Tải về: 01-30  31-40  

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

giangonluc

Nguyên tác: Ấn Quang Đại Sư Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giọng đọc: Quảng Âm   Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23