Tịnh Không Pháp Sư

Tịnh Ảnh Lục

Tựa sách:  Tịnh Ảnh Lục Tác giả: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Giọng đọc: Tải về:  01  02  03  04  05 Tịnh Ảnh Lục là tập sách bao gồm những đoản pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không. Tuy chỉ là những đoản văn nhưng đây chính là những lời chắt tỉa ra từ kinh điển, rút gọn đến tột ...

Văn Phát Nguyện Sám Hối

download (22)

Tựa sách:  Văn Phát Nguyện Sám Hối Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Giọng đọc: Thy Mai Tài về:  01