Thuyết Pháp Âm

Mười Nguyện Phổ Hiền

phohien1

Bài tựa: Mười Nguyện Phổ Hiền Người giảng: H.T. Tịnh Không Dịch giả: Thiện Kiến và Diệu Hà Người đọc: Thy Mai Tải về:    01     02  

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

Trích lục từ giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không Sưu tập và Biên tập: Trang Trí và một cư sĩ ẩn danh Chuyển Ngữ: Minh Trí và Mẫn Đạt Nhuận Văn: Như Hòa Người đọc:  Tuấn Anh Tải về 1. Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật ...

Nhập Thất

Đề tài: Nhập Thất Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: 04/20/2012 Tài về: 01

Kinh Vô Lượng Thọ

Chủ đề: Kinh Vô Lượng Thọ Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng:   Tải về:  01. Phẩm 05 -01  05-02  05-03 02. Phẩm 06 03. Phẩm 07 04. Phẩm 08 05. Phẩm 09 06. Phẩm 19 07. Phẩm 24 08. Phẩm 25…

Thâm Nhập Một Môn

Chủ đề: Thâm Nhập Một Môn Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: Tải về: 01