Thuyết Pháp Âm

Loại Trừ Tâm Tham Ái

Tựa: Loại Trừ Tâm Tham Ái Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng:   Tải về: 1. Loại Trừ Tâm Tham Ái

Tịnh Độ Vấn Đáp

Bài tựa: Tịnh Độ Vấn Đáp Thuyết giảng: Thích Minh Tuệ Nơi giảng: Chùa Tịnh Luật, TX Ngày giảng: 21 đến 27 tháng 05 năm 2012