Những Bài Pháp Ngắn

Sát Sanh

GIỚI SÁT Trời đất sinh ra vật cho người ta ăn, như bao loại ngũ cốc, bao loại hoa quả, bao loại rau dưa, bao loại thức ngon dưới nước trên cạn. Và con người còn dùng trí xảo mà…

Con Đường Giải Trừ Khẩu Nghiệp

Diệt trừ nghiệp ác do lời nói gây ra Vọng ngữ (hay nói lời dối trá) là một giới cấm đối với người Phật tử. Khi bước vào con đường học Phật, muốn trở thành Phật tử cần phải thọ…

Thị Phi

Thị Phi Trích từ sách Niệm Phật Thập Yếu HT. Thích Thiền Tâm Tải về Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật Bồ ...