Kính Lạy Đức Phật A Di Đà


Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Tải về

Tác giả: Mạc Giang

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Như Lai
Từ quang liên đài tỏa sáng
Chúng con ngày tối đêm dài
Kể từ bất giác khứ lai.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Chúng sanh khổ đau mòn mỏi
Tang thương trầm thống dập dồn
Nổi chìm sinh tử trầm luân.

Nam Mô A Di Đà Phật
Lạc Bang giáo chủ Tây Phương
Bốn mươi tám nguyện không lường
Mười niệm tâm không thất tán
Một đường về bến thanh lương.

Nam Mô A Di Đà Phật
Liên trì ao báu nở hoa
Hoa sen chín phẩm kết tòa
Một lòng Tây Phương trực vãng
Chắp tay đồng niệm Nam Mô.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓