48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – Kinh Tụng


Tựa: 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại chúng
Nơi thâu: Chùa Phật Tổ

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về:
48 Đại Nguyện

Share Button
Print Friendly
↓