Sám Hối Nghiệp Chướng


Chủ đề: Sám Hối Nghiệp Chướng
Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày giảng:

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về:
01. Sám Hối Nghiệp Chướng

Share Button
Print Friendly
↓