Phát Nguyện Niệm Phật


Chủ đề: Phát Nguyện Niệm Phật
Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày giảng:

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về:
01. Pháp Nguyện Niệm Phật

 

Share Button
Print Friendly
↓