Pháp Môn Tịnh Độ


Chủ đề: Pháp Môn Tịnh Độ
Thuyết giảng: T.T. Thích Giác Khang
Nơi giảng: Chùa Phước Thành
Ngày giảng: 09 đến 16 tháng 08 năm 2008

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về:

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

 

Xem phim

 

 

Share Button
Print Friendly
↓