Nhắc Nhở Tu Hành – H.T. Thích Trí Tịnh Khai Thị Nhân Ngày Lễ Khánh Tuế Tháng 08 Năm 2011


Chủ đề: Nhắc Nhở Tu Hành
Thuyết giảng:  H.T. Thích Trí Tịnh
Ngày giảng: 16 tháng 8 năm 2011
Nơi giảng: Chùa Vạn Đức
Xem bài viết 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓