Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh


Tựa sách: Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh
Tác giả: Đ. Đ. Thích Minh Tuệ
Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Giọng đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Tuấn Anh
Tải về: 01  02  03  04  05  06  07 08  09  10  11

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓