Tịnh Độ Cảnh Ngữ


Tựa sách: Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Soạn giả: Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu
Việt dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa
Giọng đọc: Nhật Hạnh
Tải về:  01  02  03  04  05                06  07  08  09  10                 11  12  13   14  15                16  17  18

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓