Niệm Phật Là Để Thoát Ly Sanh Tử Luân Hồi


Chủ đề: Niệm Phật Là Để Thoát Ly Sanh Tử Luân Hồi
Giảng sư: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày giảng:  16 tháng 07 năm 2011

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về:
01 

Share Button
Print Friendly
↓