Phù Trợ Người Lâm Chung


Tác giả: Dagpo Rinpoche
Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh 
Thực hiện: T.T. Diệu Pháp Âm
Giọng đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Khanh
Tải về:

01    02

03    04

05    06

07    08

09    10

11    12

13

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓