Văn Phát Nguyện Sám Hối

08/12/2011

Tựa sách:  Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Giọng đọc: Thy Mai
Tài về:  01

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

HÌNH ẢNH

copy_0_qtabt29