Đạo Tràng Tịnh Độ


Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Tải về

Một đạo tràng trang nghiêm.
Một đạo tràng thanh tịnh.
Cùng niệm A Di Đà.
Dù đi, đứng, nằm, ngồi.

Đều nhất tâm bất loạn.
Luôn niệm A Di Đà.
Cùng ngồi lại bên nhau.
Ta niệm A Di Đà.

Một đạo tràng an vui.
Dạy mọi người tâm thiện.
Cùng niệm A Di Đà.
Dù đang lúc làm gì.

Đều nhất tâm bất loạn.
Luôn niệm A Di Đà.
Ngày ngày được an vui.
Trong niệm A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho chúng con vượt qua.
Thân không mang bao tật bệnh.
Tâm không còn ưu phiền.

Gia quyến được đoàn viên.
Cùng quay về bờ giác.
Sống trong niềm an lạc.
Ngày đêm niệm Di Đà.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác