Khi Ăn Cũng Niệm Di Đà


Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 Tải về

Khi ăn cũng niệm Di Đà.
Đến khi đi ngủ cũng nghê nga nằm.
Khi an nhàn niệm niệm chăm chăm.
Cả khi bận rộn cũng thì thầm nghêu.
Khi vui chẳng lãng chút nào.
Những khi đau khổ phải liên miên gào.
Dù rằng việc gấp như tên,
thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác