Bài Ca Niệm Phật


Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Tải về

Niệm Phật bây giời đây, cho bình minh tỏ rạng,
Niệm Phật qua ngày mai, cho cuộc đời thắm tươi,
Niệm Phật thôi buồn lo, thấy đất trời cao rộng
Niệm Phật khi sầu đau, khi lệ nhòa trăm năm

Này em, xin nhớ câu niệm Phật
Này anh, xin nhớ câu niệm Phật
Ngườ iơi, xin nhớ câu niệm Phật
Và người ơi, xin nhớ, xin nhớ đừng lãng quên

Niệm Phật khi chiều xuống, thấy trần gian huyễn mộng
Niệm Phật khi về đêm thấy tỉnh rồi cơn mê
Niệm Phật cho lòng thôi, thôi đi hờn dõi
Và, và nụ cười, hé nở trên môi.

Này em, này em,  niệm Phật cho đời thắm tươi vui
Này anh, này anh,  niệm Phật cho đời mãi đơm hoa
Một phút tỉnh thức, hạnh phúc tìm về
Một phút lãng quên,  khổ sầu chơi vơi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Phật
Xin chư Phật,  soi dẫn đời con.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓