Tịnh Độ Ngũ Kinh


Thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp âm
Việt dịch:  H.T. Thích Thiền Tâm, H.T. Thích Tuệ Đăng, H.T. Thích Trí Tịnh, H.T. Thích Hành Trụ
Giọng Đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Đức Uy

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing! 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓