Thiết Lập Nhân Gian Tịnh Độ


Thuyết giảng: Sư Cô Như Lan
Chủ đề: Thiết Lập Nhân Gian Tịnh Độ
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày giảng:
Tải về: 01  02 

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Share Button
Print Friendly
↓