Thỉnh Pháp


 

Xin Lưu ý,
Hiện tại chúng tôi tạm dừng gửi pháp về Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục gửi pháp đến các tiểu bang trong nước Mỹ và những vùng phụ cận.  Kính thông báo đến quý liên hữu được rõ, khi nào có sự thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau.  Kính cám ơn.

 

 

 

Share Button
Print Friendly
↓