Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh (Phim)


Tên:  Thạch Sơn Vương   Pháp danh: Phước Minh
Tuổi: 29 tuổi
Ban hộ niệm: Trường An
Bệnh:  Ung thư

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓