Hộ Niệm Vãng Sanh Phật Tử Diệu Âm Huệ Ngọc [Phim]


Tên: Diệu Âm Huệ Ngọc
Cư ngụ: Oregon, Hoa Kỳ
Ngày vãng sanh: 05-05-2010
Hướng dẩn: Thích Giác Nhàn

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Ở tại VIỆT NAM Kết Hợp với gia đình phật tử HUỆ NGỌC ở tiểu bang OREGON-HOA KỲ Cùng Trợ Niệm cho Phật Tử Nguyễn Thị Nữ Pháp Danh Diệu Âm HUỆ NGỌC Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Ngày 05-05-Canh Dần(2010)

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓