Lời Căn Dặn Dự Bị Lúc Lâm Chung


Nam mô A Di Đà Phật,
Thế Danh: …
Pháp danh: …
Nhắn nhủ cùng con cháu: Một đời của (*…) chuyên niệm Phật A Di Đà, được hưởng nhiều lợi ích tốt lành. Các con, các cháu nếu thật sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp (*…) vãng sanh về thế-giới Cực-Lạc. Đến đó mới thật sự được hưởng niềm an vui thanh tịnh vĩnh viễn, đi và về tự do tự tại.

Các con cần phải biết, con người khi sắp tắt thở đau đớn giống như con rùa bị lột mai, vô cùng đau khổ. Nếu các con thật lòng muốn cho (*…) chết tốt lành, thì mong toàn thể các con phải vì (*…) mà hoàn thành tốt những tâm nguyện sau đây:

1. Khi thấy bịnh tình gần lúc hấp hối, chớ bao giờ đụng đậy hoặc di chuyển thân thể của (*…), không nên thay quần áo, càng không được khóc lóc, than van. Chỉ cần vì (*…) mà thành khẩn niệm A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn (*…) vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

2. Nếu như (*…) bị hôn mê bất tỉnh, hơi thở sắp tắt, xin đừng mời bác sĩ đến chích thuốc trợ tim, làm hô hấp nhân tạo hoặc những việc cấp cứu khác, để tránh làm cho tâm thần (*…) bị động và gia tăng thêm sự đau khổ của (*…). Các con cần phải giữ yên lặng, một lòng vì (*…) mà niệm Phật, như vậy mới là người con, người cháu hiếu thảo.

3. Trong lúc (*…) lâm chung, xin liên lạc và giao cho Ban Trợ Niệm, thỉnh mời họ trợ niệm. Mọi việc đều phải nghe theo lời hướng dẫn của họ, không được làm trái ngược.

4. Sau khi (*…) tắt thở trong vòng 24 giờ đồng hồ, phải giữ tiếng niệm Phật không gián đoạn, toàn thể gia đình có thể luân phiên nhau hộ niệm, bởi vì sự hộ niệm trong giờ phút này đối với (*…) là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Cho nên phải vì (*…) mà niệm A Di Đà Phật. Những việc tang lễ phải chờ qua 24 giờ sau mới được làm.

5. Đối với việc thay quần áo, nhập liệm, v.v… phải sau 24 giờ mới được mời nhà quàn tới. (Nếu khí hậu oi bức, nóng nực, e có mùi hôi, các con có thể đốt nhang trầm hoặc để nước đá bên cạnh)

6. Tất cả mọi sự cúng tế, đãi khách, toàn bộ dùng chay. Tuyệt đối không được sát sanh, hầu tránh gia tăng thêm nghiệp tội cho (*…).

7. Mọi sự tang tế phải y theo nghi thức của Phật giáo (hoặc thiêu hoặc chôn hoặc thờ cúng tại chùa), lấy việc hộ niệm làm chính, không nên khoa trương rầm rộ phung phí, cần phải tiết kiệm.

8. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình nên ăn chay và niệm Phật, hoặc tự mình niệm hoặc theo tiếng niệm Phật trong băng, hoặc theo tiếng máy niệm Phật mà niệm theo và hồi hướng cho (*…) được vãng sanh về thế-giới Cực-Lạc. Có như vậy (*…) mới thật sự hưởng được niềm vui an lạc chân chính, các con các cháu nhờ đó cũng hưởng được sự may mắn kiết tường, tương lai tươi sáng.

Hy vọng cả nhà từ đây về sau phát tâm tin Phật, niệm Phật, thì các con, các cháu nhất định sẽ được mọi sự bình an và hạnh phúc. Mong các con, các cháu tuân theo và làm đúng như lời ước nguyện của (*…)

Nam mô A Di Đà Phật

Người nói: …
Người làm chứng: …

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác