Lập Đàn Trợ Niệm Cho PT. Nguyễn Văn Công PD Diệu Âm Đức Thọ [Video]


Tên: Nguyễn Văn Công
Pháp Danh: Diệu Âm Đức Thọ
Ban Hộ Niệm: Tịnh Thất Quan Âm
Ngày vãng sanh: 26 tháng 08 năm 2012

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓