Niệm Phật Kinh Hành


Bài Tựa: Niệm Phật Kinh Hành
Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Ngày Thâu:  07 tháng 11 năm 2012
Tải Về:  15 phút   30 phút  60 phút

Hướng dẫn: một niệm 2 bước.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác