Kinh Niệm Phật Ba La Mật


Bài tựa: Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Dịch giả: H.T. Thích Thiền Tâm
thực hiện: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Tải về:  01  02  03  04  05  06  07

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓