Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật


Nhìn Thấu Trí Tuệ Chân Thật
Tác giả: P.S. Tịnh Không
Chuyễn ngữ: Minh Trí và Mẫn Đạt
Nhuận văn: Như Hòa
Giọng đọc: Tuấn Anh

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về: Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác