Thập Niệm Ký Số (10 niệm)


Bài Tựa: Thập Niệm Ký Số (10 niệm)
Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Ngày Thâu:  05 tháng 06 năm 2014

Tải về: 1. Hướng Dẩn và Thập Niệm 2. Thập Niệm Cách Khoảng 3. Thập Niệm Liên Tục 4. Niệm Phật Theo Mõ

5. Niệm Phật Thường 6. Niệm Phật Chậm

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓