Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung


Bài Tựa:Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung (tốc độ chậm, thường)
Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Ngày Thâu:  10 tháng 11 năm 2014

Tải về:  1. Niệm Phật Chậm       2. Niệm Phật Trung Bình

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓