Niệm Phật Thành Phật


Niệm Phật Thành Phật
(Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ Giãng Tại Tân gia Ba)
Giảng sư: Pháp Sư Tịnh Không
Người dịch: C.S. Diệu Âm
Giọng đọc:
Tải về:  01  02  03  04  05  06  07

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓