Khuyên Tín Nguyện Hạnh


Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
Trích từ sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
Người đọc:

Tải về: 01 02 03

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓