Khẩu Nghiệp


Bài tựa: Khẩu Nghiệp
Giảng sư: H.T. Tịnh Không
Tải về:   Khẩu Nghiệp01     Khẩu Nghiệp02    Bốn Lỗi Lầm Của Khẩu Nghiệp
Khẩu Nghiệp Là Một Ác Nghiệp  Thị Phi Nhân Ngã

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓